huvitz-hs-5000_2

Щелевая лампа Huvitz HS-5000 - 2