huvitz-hs-5000_3

Щелевая лампа Huvitz HS-5000 - 3